Wat zijn de 7 MVO thema's?

BEHOORLIJK BESTUUR

MENSENRECHTEN

Een heldere beslisstructuur voor beleid en aanpak van duurzaamheidsthema's.

Respecteren, beschermen en realiseren van de fundamentele rechten van de mens.

ARBEID

MILIEU

Transparantie over milieuprestaties en maatregelen voor verbetering.

Respecteren, beschermen en realiseren van de fundamentele rechten van de mens.

EERLIJKE ZAKEN

Eerlijk zaken doen binnen je bedrijf en de waardeketen.

CONSUMENTEN

Eerlijke en adequate informatie aan gebruikers over je producten en/of dienstverlening.Eerlijke en adequate informatie aan gebruikers over je producten en/of dienstverlening.

MAATSCHAPPIJ

Betrokken bij en bijdragen aan de samenleving.

CONTACT

Stichting MVO-Register

Rijnzathe 34

3454 PV Utrecht

+ 31 (0)88 004 77 50

info@mvo-register.nl

  • LinkedIn
  • Twitter