Geregistreerde adviseurs

Stichting MVO-Register en onderstaande geregistreerde adviseurs hebben een gemeenschappelijk doel: het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij bedrijven. De geregistreerde adviseurs adviseren bedrijven omtrent MVO strategie en implementatie, certificatie en verslaglegging. 

De Duurzame adviseurs

Duurzaamheidsadvies voor bedrijven en overheden. Alles op het gebied van certificeren en rapporteren over CO2 reductie, energie reductie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder één dak.

Specialisatie

 • CO2-Prestatieladder voor bedrijven en overheden

 • MVO beleid en jaarverslagen 

 • Energie: EED en Informatieplicht energiebesparing

Hedgehog Company

Onze ambitie is om bij te dragen aan de wereldwijde reis naar een duurzame toekomst, op een zo groot mogelijke manier. Wij gaan met iedere client een persoonlijke relatie aan om u te ondersteunen, en we laten u pas met rust wanneer u tevreden bent. 

Specialisatie:

 • Stakeholder management

 • Duurzame strategie ondersteuning

 • Circulaire economie

 • Berekenen van uw 'footprint'
   

Rodenburg & Van der Hoeven

Rodenburg & Van der Hoeven is een adviesbureau dat organisaties begeleidt bij het implementeren en in stand houden van managementsystemen, gebaseerd op verschillende certificatieschema’s. Ons bedrijf is voornamelijk actief bij het midden- & kleinbedrijf in omgeving van Noord-Holland. 

Specialisatie:

 • ISO 9001

 • VCA

 • CO2 Prestatieladder

 • ISO 14001