TOOLBOX MVO RAPPORT

Ieder onderneming heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van MVO. Het opstellen van een MVO rapport helpt de MKB-er om die eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het MVO-Register bevat een geavanceerde toolbox om tegen relatief lage kosten een MVO rapport op maat samen te stellen. Het bedrijf start vanuit een set met MVO prioriteiten gegeven door de stichting. Je treft dus geen klassieke ‘MVO vragenlijst’ aan, maar kan zelf aangeven hoe je omgaat met de verschillende vastgestelde MVO onderwerpen. De kracht van deze werkwijze is de ondernemer zijn eigen verhaal kan vertellen. De toolbox geeft de gebruiker een structuur om fundamenteel over MVO na te denken. De structuur is gebaseerd op internationale MVO richtlijnen, zoals ISO 26000, GRI en de UN Sustainable Development Goals.

CONTACT

Stichting MVO-Register

Rijnzathe 34

3454 PV Utrecht

+ 31 (0)88 004 77 50

info@mvo-register.nl

  • LinkedIn
  • Twitter