top of page

Wat is MVO?

bangladesh_2-1.jpg

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO helpt bedrijven om te bouwen aan een solide toekomst. Een bedrijf dat zich richt op toekomstbestendigheid en haar horizon verlegt van kwartaalcijfers naar continuïteit in de komende 10 jaar doet automatisch al heel veel aan MVO.

 


• een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling, inclusief gezondheid en het welzijn van de maatschappij;
• rekening houdt met de verwachtingen van stakeholders;
• in overeenstemming is met het toepasselijke wetten en overeenkomt met internationale gedragsnormen;
• is geïntegreerd in de hele organisatie, en in haar betrekkingen in praktijk wordt gebracht.

Bron: ISO 26000

De aanpak van het MVO-Register sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO26000, de Sustainable Development Goals SDG's van de Verenigde Naties, GRI en AA1000. Het MVO-Register biedt een geavanceerde aanpak om MVO te implementeren. Centraal in onze aanpak staan de MVO principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO 26000.

MVO gaat niet alleen over het afdekken van risico’s. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen die winst voor mens, maatschappij en milieu combineren. De formele definitie van MVO is:

Verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu, via transparant en ethisch gedrag dat:

bottom of page