MINIMUM STANDAARD VOOR TRANSPARANTIE

De minimum standaard transparantie bepaalt, op basis van een aantal specifieke bedrijfskenmerken, in welke mate MVO door een onderneming belicht zou moeten worden. Aan een groter of complexer bedrijf wordt dus meer gevraagd, altijd passend voor de bedrijfsvoering. Dit voorkomt dat de ondernemer overvraagd wordt. De minimum standaard transparantie bestaat uit een vijftal transparantieniveaus, van TIM XS voor kleine dienstverlenende bedrijven, tot TIM XL voor grote bedrijven.
De gewenste mate van transparantie voor de vijf niveaus is cumulatief: het volgende niveau betreft telkens een uitbreiding van de informatie die gevraagd is in het niveau ervoor:

CONTACT

Stichting MVO-Register

Rijnzathe 34

3454 PV Utrecht

+ 31 (0)88 004 77 50

info@mvo-register.nl

  • LinkedIn
  • Twitter