top of page

Drie grootste misvattingen over social return


Veel bedrijven krijgen van klanten, met name overheden, de vraag wat ze doen op het gebied van social return. Social return gaat over het creëren van werk voor kwetsbare groepen, ook wel inclusief of sociaal ondernemen genoemd. Het is een onderwerp dat in Nederland steeds belangrijker wordt. Er zijn vele bedrijven die het onderwerp omarmen en hier actief mee bezig zijn. Maar sommige bedrijven hebben het gevoel dat het voor hen niet werkt. Echter, vaak is dat niet nodig. Social return kan werken voor bijna elke organisatie, maar er bestaan wel enkele misvattingen over. Hierbij een drietal misvattingen over het creëren van werk voor kwetsbare groepen, en waarom deze misvattingen zijn:


1. Ons werk leent zich er niet voor

Vaak is de eerste associatie met het onderwerp iemand die een fysieke beperking heeft, maar de doelgroep is veel breder en gaat ook over mensen die om wat voor reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld psychisch, langdurig werkloos, weinig opleiding, of hogere leeftijd. Door de diversiteit aan mensen die in deze doelgroep valt is er altijd wel een baan die past bij de specifieke kwaliteiten. Zo kan bijvoorbeeld een autist een geweldige IT’er of analist zijn en een persoon met een fysieke beperking een prima pakketbezorger.


2. We zijn te klein

Natuurlijk is het zo dat er minder vaak en veel vacatures zijn bij kleinere bedrijven. Toch kan er binnen elk bedrijf naar rato van de omvang aan gewerkt worden. Ook de begeleiding kan worden uitbesteed door een medewerker in te huren via een gespecialiseerd bureau of door bepaalde diensten in te kopen bij een sociale werkplaats.


3. Alleen maar kosten en extra werk

De laatste misvatting is dat het werken met deze doelgroep alleen maar extra geld en extra werk kost. Het tegendeel is echter waar. In veel gevallen zijn er subsidies/vergoedingen beschikbaar die het financieel aantrekkelijk maken. In de praktijk horen we regelmatig van bedrijven dat deze medewerkers vaak veel gemotiveerder zijn dan andere medewerkers. Het hebben van een baan doet bijna alle mensen goed. Ook wordt het juist door collega’s gewaardeerd dat het bedrijf deze mensen een kans biedt op de arbeidsmarkt.


Hebben we je overtuigd en wil je je laten inspireren over wat inclusief ondernemen oplevert? Zie hieronder een aantal inspirerende video’s:


Comentários


bottom of page