BOOT: Circulaire sloop vrachtgebouw Schiphol

Goede wijn behoeft geen krans! Circulariteit ook niet vinden ze bij BOOT.

In de oudheid werden nieuwe steden allang gebouwd van de materialen die vrijkwamen van vervallen of niet meer gebruikte bouwwerken. En ergens een keer zijn we daar mee opgehouden en gingen we nieuwe materialen maken en de oude vernietigen.

Circulariteit is dus eigenlijk “Back to the Future” en vandaar ook weer een o zo logisch nieuw normaal.


Over BOOT

Alexander van den Buuse, sinds januari 2020 in dienst bij BOOT maar al langer bekend met en bij het bedrijf: “Kees Boot is een pionier op het gebied van circulariteit. Het grote verschil met veel ontwikkelingen op dit gebied is dat Kees het gewoon doet. BOOT heeft bijvoorbeeld een circulair kantoor ingericht waarin aangetoond wordt dat het kan.”

Circulaire sloop

En in feite is de hele vastgoedmarkt nu ook al in beweging. Gebouwen worden vervangen of aangepast aan moderne eisen en tegelijkertijd vindt hergebruik steeds meer zijn plek daarin. Opdrachtgevers en overheden die streven naar een circulair economisch systeem, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd, zijn zich ook wel bewust van de complexiteit van dit proces. Vanwege de grote hoeveelheden beschikbaar en toegepast materiaal en de ruimte binnen wet- en regelgeving speelt het sluiten van de cirkel rondom de sloop- en bouwsector hierin een belangrijke rol. Dit vraagt dus ook om circulair slopen. BOOT ziet de sloop van een gebouw als de start van een noodzakelijke duurzame gebiedsontwikkeling.


BOOT toont opdrachtgevers graag dat duurzame sloop goedkoper is dan traditionele sloop en ondersteunt hen bij circulaire sloop met vergunningsaanvragen, contractvorming, organisatie van de handel, directievoering en toezicht.


Vrachtgebouw Schiphol

Het vrachtgebouw op Schiphol is voor BOOT het ultieme voorbeeld van hergebruik. Aanvankelijk begon het met een sloopopdracht waarbij wel al gezocht werd naar circulariteit, maar zonder dat men daar direct een invulling aan wist te geven. Door het gebouw vervolgens minutieus te inventariseren en duidelijk in de markt te zetten wisten marktpartijen het echter te herkennen als een waardevolle materialenbank. De sloopopdracht is vergeven aan de partij die daarin de hoogst mogelijke score behaalde, en bovendien daardoor de laagste prijs wist neer te zetten. Het gebouw is vervolgens volledig gedemonteerd voor herplaatsing elders. Van het demontage proces is een timelapse gemaakt.


CO2-reductie

Het circulair demonteren van het vrachtgebouw heeft een flinke reductie in CO2-uitstoot opgeleverd ten opzichte van de vaak meer gebruikelijke recycling. Alleen al de demontage van de 2.000 ton zware staalconstructie heeft op deze wijze bijgedragen aan een reductie van ongeveer 3 miljoen kg CO2-uitstoot. Er zijn in dit project 82.000 schroeven handmatig verwijderd, 15 betonnen trappen, 11.000 m2 dakisolatie en 11.000 m2 dakbedekking. Ook is er 16.000 ton aan beton verwijderd dat niet mee gaat naar de nieuwe locatie. Dat wordt nog onder andere onder de taxibanen van Schiphol verwerkt “Dit laatste laat zien dat, hoe vooruitstrevend een project ook kan zijn, er altijd nog verdere winkansen zijn. Hier wordt beton wel hergebruikt maar degradeert nog, BOOT is allang weer met de beton industrie in gesprek om ook hier minstens gelijkwaardig ook het vrijgekomen beton te hergebruiken. En ook dat wordt het nieuwe normaal, daar twijfelen wij in het geheel niet aan,” aldus Alexander van den Buuse.

Hall of Fame

In de duurzame Hall of Fame van het MVO-Register worden bedrijven opgenomen die laten zien dat duurzaamheid prima samen gaat met een gezonde bedrijfsvoering. De beste voorbeelden uit het register worden geselecteerd voor de Hall of Fame en ontvangen hiervoor een oorkonde. Deze duurzame koplopers fungeren als wegbereiders voor andere bedrijven die duurzame producten of diensten willen ontwikkelen.