top of page

FLANDERIJN: maatschappelijk betrokken incasseren

Het is geen vanzelfsprekendheid dat bij MVO wordt gedacht aan maatschappelijk verantwoord incasseren. Toch is dit een belangrijk punt van het MVO beleid van gerechtsdeurwaarder en incassobureau Flanderijn. In de bedrijfsvoering en het handelen staat integriteit en betrokkenheid voorop. En de medewerkers bepalen het succes.


Bijdragen aan maatschappij zonder probleemschulden

Flanderijn is een incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie die wil bijdragen aan een maatschappij zonder probleemschulden. Door serieus te kijken naar de oorzaak van het probleem en het vinden van een passende en toekomstbestendige oplossing kunnen het merendeel van de opdrachten worden opgelost zonder tussenkomst van de Rechter. Hiermee worden hoge gerechtelijke kosten voorkomen, dit is een win-winsituatie voor alle partijen.


Overeenkomsten die worden gesloten, moeten worden nagekomen. Bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat hun facturen worden betaald.

Behoud van relatie tussen opdrachtgever en klant staat hierbij voor Flanderijn voorop. Veel burgers raken buiten hun schuld om in financiële problemen, denk hierbij aan arbeidsongeschikt raken of het overlijden van een partner. Ook in deze pandemie zijn velen hun inkomen kwijtgeraakt en leven zij van steun van overheidsmaatregelen. Door het tijdig onderkennen van financiële problemen en de juiste hulp bieden, kunnen problematische schulden worden voorkomen.


Mensen met problematische schulden kunnen vaak hun werk niet meer goed uitvoeren, zijn depressief en worden uiteindelijk ziek. Werkgevers hebben hiervan last en er wordt een groot beroep gedaan op sociale voorzieningen en de zorg. Al deze kosten kunnen oplopen tot €100.000 (Bron Nibud) per huishouden met problematische schulden. Doordat Flanderijn meer dan 93% van de dossiers zonder tussenkomst van de rechter oplost worden er kosten bespaard zodat de schuld niet onnodig verder oploopt.

Team Risk & compliance

Casemanagers

Vaak zijn er meerdere schuldeisers betrokken bij een duurzame oplossing, daarom heeft Flanderijn medewerkers opgeleid tot casemanagers. Als een klant met meerdere dossiers bekend is bij Flanderijn worden zij ingeschakeld. Zij begrijpen de stress waar de klant zich in bevindt en leggen makkelijker contact met als doel een totaaloplossing voor alle schulden, óók schulden die niet door Flanderijn worden behandeld. Daarnaast is er een nieuwe samenwerking gestart met de Nederlandse Schuldhulproute om problematische schulden te voorkomen.Maatschappelijk betrokken incasseren

Afgelopen jaar heeft Flanderijn het certificaat voor maatschappelijk betrokken incasseren behaald van SCRM. De opdrachtgevers kiezen dan ook expliciet voor Flanderijn vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid en het oplossingsgericht werken. De klant van de opdrachtgever staat centraal.

Dit alles wordt ook bereikt door de betrokkenheid van de medewerkers. Zij hebben het directe contact met de klanten en lossen alles op. Alle medewerkers dragen zo bij aan het succes van haar klantvriendelijke en oplossingsgerichte manier van werken.


Innovatieve en duurzame wijze

Flanderijn geeft invulling aan maatschappelijk verantwoord incasseren op een innovatieve en duurzame wijze. Maatschappelijke Ontwikkelingen en mogelijkheden worden onderkend en toegepast. Flanderijn wil die MVO-organisatie zijn waar opdrachtgevers graag mee willen samenwerking en waar medewerkers graag aan de slag willen gaan.


Hall of Fame

In de duurzame Hall of Fame van het MVO-Register worden bedrijven opgenomen die laten zien dat duurzaamheid prima samen gaat met een gezonde bedrijfsvoering. De beste voorbeelden uit het register worden geselecteerd voor de Hall of Fame en ontvangen hiervoor een oorkonde. Deze duurzame koplopers fungeren als wegbereiders voor andere bedrijven die duurzame producten, diensten of waardeketen willen ontwikkelen.Comments


bottom of page