top of page

Gispen Furniture as a Service

Volgens de European Federation of Furniture Manufacturers (UEA) statistieken eindigt in Europa 80-90% van al het afgedankte meubilair op de afvalberg of wordt verbrand. Dat is een vernietiging van grondstoffen en energie. Een mooie uitdaging van de kantoormeubelindustrie om daar wat aan te doen.


Gispen zet zich volledig in voor een circulaire economie. Ons doel is om te transformeren naar een circulair businessmodel. In de circulaire economie sluiten wij de cirkels door grondstoffen en producten zoveel mogelijk her te gebruiken en verspilling te voorkomen. Onderdeel van deze transitie is de overgang van bezit naar gebruik, van het leveren van producten naar het leveren van diensten. Gispen heeft daarom ‘Furniture as a Service’ (FaaS) ontwikkeld.


Klanten sluiten een abonnement en betalen voor het gebruik en onderhoud van het meubilair in plaats van het meubilair zelf in te kopen. Dit beoogt klanten te ontzorgen en flexibiliteit te bieden wanneer behoeftes veranderen, zoals bij krimp, groei of een andere manier van werken. Tegelijkertijd geeft het Gispen mogelijkheden om gebruikte producten een langere levensduur te geven en grondstoffen te behouden en te hergebruiken.


Danon van der Hoeven, Business manager: ‘We krijgen steeds vaker de vraag naar FaaS-oplossingen. Niet gek, want flexibiliteit, onderhoud, meubelmanagement – het is allemaal inbegrepen. FaaS biedt veel voordelen voor grote organisaties met constant wisselende behoeftes; denk aan de vergaderplek die in de loop van de tijd werk- of loungeplek wordt. Kleinere organisaties vinden het prettig dat zij betalen voor gebruik in plaats van nieuw meubilair aan te schaffen. Bovendien zijn ze verzekerd van kwalitatief hoogwaardige producten. Want we doen wat we beloven: meubilair leveren dat lang meegaat, na gebruik retourwaarde heeft én opnieuw ingezet kan worden.’


Om medewerkers te informeren over FaaS en het leaseconcept zo goed mogelijk uit te laten rollen, worden er verschillende informatie momenten georganiseerd binnen Gispen, zoals bij de jaarlijkse producttraining. Door het uitdragen van de kennis en informatie over FaaS, hebben we tot nu toe 35 klanten gegenereerd met een waarde van meer dan 4 miljoen.


Hall of Fame

In de duurzame Hall of Fame van het MVO-Register worden bedrijven opgenomen die laten zien dat duurzaamheid prima samen gaat met een gezonde bedrijfsvoering. De beste voorbeelden uit het register worden geselecteerd voor de Hall of Fame en ontvangen hiervoor een oorkonde. Deze duurzame koplopers fungeren als wegbereiders voor andere bedrijven die duurzame producten of diensten willen ontwikkelen.


コメント


bottom of page