• MVO-Register

Hulshoff

Verhuizingen door Hulshoff Project Relocations, Urban Distribution, Circular Furnishings worden inmiddels ook uitgevoerd met elektrische vrachtwagens. Minder fijn- en stikstof, lagere CO2-uitstoot, geen stank meer voor de deur, én Hulshoff zelf bespaart 14.000 liter diesel.+ 31 (0)88 004 77 50

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Rijnzathe 34, 3454 PV Utrecht