Hulshoff

Verhuizingen door Hulshoff Project Relocations, Urban Distribution, Circular Furnishings worden inmiddels ook uitgevoerd met elektrische vrachtwagens. Minder fijn- en stikstof, lagere CO2-uitstoot, geen stank meer voor de deur, én Hulshoff zelf bespaart 14.000 liter diesel.CONTACT

Stichting MVO-Register

Rijnzathe 34

3454 PV Utrecht

+ 31 (0)88 004 77 50

info@mvo-register.nl

  • LinkedIn
  • Twitter