Legian

Bij Legian staat naast kwaliteit haar Legian Legends centraal. Zo is er veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers, o.a. op het gebied van ICT Infrastructuur, Cyber Security & Business & IT Alignment. Daarnaast heeft Legian dit jaar verdere stappen gezet qua verduurzaming van haar wagenpark. Dit en meer in het vernieuwde MVO rapport van Legian in het MVO-Register.