Rexel Nederland

Rexel Nederland brengt op verschillende manieren duurzame producten en diensten die bijdragen aan de energietransitie onder de aandacht van haar klanten. Maar ook in de eigen bedrijfsvoering worden de nodige energiebesparende maatregelen genomen, waardoor in 2019 de totale CO2 footprint is afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit en meer in het vernieuwde MVO rapport van Rexel in het MVO-Register.CONTACT

Stichting MVO-Register

Rijnzathe 34

3454 PV Utrecht

+ 31 (0)88 004 77 50

info@mvo-register.nl

  • LinkedIn
  • Twitter