Zalsman Kampen

Zalsman Kampen is een samenwerking tussen de drukkerij Zalsman en de sociale werkvoorziening IMpact. In deze drukkerij wordt werkgelegenheid geboden aan 40 medewerkers, waarvan 26 mensen die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Door een nieuwe samenwerking zullen er per januari 2020 nog meer mensen bij ons werken met afstand tot de arbeidsmarkt. Zalsman Kampen laat zien dat actief bijdragen aan social return werkt.


Onze drukkerij is gehuisvest in het pand van de sociale werkvoorziening Kampen. De drukkerij heeft een unit die volledig voldoet aan de eisen van een moderne werkomgeving en is onder andere rolstoelvriendelijk. Zalsman Kampen heeft mensen in dienst vanuit de WSW (Wet sociale werkvoorziening) en het biedt ook werkervaringsplekken. Die zijn bedoeld om mensen sociaal te activeren.


De mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met onder andere fysieke beperkingen en autisme, zijn verspreid over de verschillende afdelingen. De groep bestaat uit zowel laaggeschoold als uit getalenteerde en gediplomeerde medewerkers. Voor de laaggeschoolde medewerkers is er een aparte afdeling beschut werk. De ambitie is om hun vaardigheden uit te bouwen, te kijken of ze meer kunnen werken om ze te detacheren naar echt werk. Uiteraard moet de kwaliteit van het werk goed zijn, daarom is goede begeleiding en een grondige uitgangscontrole ingebouwd.


De groep bestaat dus ook uit getalenteerde en opgeleide mensen. Die krijgen bij ons echt de ruimte om te doen waar ze goed in zijn. We investeren in hun vakopleiding en ontwikkeling. Via werkervaringsplekken zijn er ook meerdere medewerkers in dienst gekomen.

Zalsman Kampen is ook bezig om zelf de jobcoaching van de doelgroep te kunnen doen om een nog directere verbinding aan te kunnen gaan. Goede begeleiding is cruciaal om het werken met de doelgroep te laten slagen.


Wat levert social return Zalsman Kampen nu op? Omdat alle medewerkers bij Zalsman horen en iedereen gelijke kansen krijgt is onze ervaring dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak gemotiveerder zijn en meer waarde creëren dan hun loonwaarde. Daarnaast biedt het werken met werkervaringsplekken kansen op het aantrekken van goede vaste medewerkers. Tot slot wordt het social return steeds vaker uitgevraagd en meegenomen bij aanbestedingen van overheidsopdrachten.


Gerwin de Vries, directeur Zalsman Kampen: “Het is belangrijk dat je mensen inzet op dingen waar ze goed in zijn. Iedereen hoort erbij, met of zonder arbeidsbeperking, iedereen is onderdeel van Zalsman. En dat is waarom het zo goed werkt.”


Hall of Fame

In de duurzame Hall of Fame van het MVO-Register worden bedrijven opgenomen die laten zien dat duurzaamheid prima samen gaat met een gezonde bedrijfsvoering. De beste voorbeelden uit het register worden geselecteerd voor de Hall of Fame en ontvangen hiervoor een oorkonde. Deze duurzame koplopers fungeren als wegbereiders voor andere bedrijven die duurzame producten of diensten willen ontwikkelen.