TIM: DE TOEKOMST IS MOOI

In de markt is een keur aan MVO initiatieven aanwezig waar bedrijven zich bij aan kunnen sluiten. Er komen steeds nieuwe initiatieven bij en bestaande initiatieven werken beperkt of niet samen. Deze initiatieven hebben allen de functie om MVO, of eigenlijk veelal één thema van MVO, verder te brengen. We zien echter dat veel ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Welk initiatief past nou bij mijn bedrijf? Waar moet ik in investeren?
TIM helpt de MKB-er in het oerwoud van MVO door een omgeving te creëren waarin partijen en initiatieven een duidelijke plek hebben waardoor MVO overzichtelijker wordt voor ondernemers. TIM houdt rekening met de aard en grootte van het bedrijf en maakt MVO hiermee laagdrempelig voor bedrijven. Men hoeft geen MVO expert meer te zijn om te weten welke richting gekozen moet worden. TIM helpt bedrijven hun MVO prestaties te ontdekken, hun MVO programma te ontwikkelen en hun prestaties te benchmarken. TIM bestaat uit drie onderdelen die bedrijven heel veel tijd besparen:

iStock-682281968-2.jpg
iStock-858136174.jpg
iStock-875205410-2.jpg

STANDAARD

MVO op maat en zonder ballast. De minimum standaard transparantie bepaalt aan de hand van een overzichtelijke
beslisboom in welke mate MVO door een onderneming belicht zou moeten worden op basis van een aantal specifieke bedrijfskenmerken. Hierbij wordt met name gekeken naar de bedrijfsgrootte, de sector waarin het bedrijf actief is en de  bestuursstructuur.

TOOLBOX

Met de MVO Toolbox bouw je stapsgewijs een MVO rapport. De toolbox is bedoeld om hulp te bieden aan de organisatie bij het managen van MVO en de rapportage hierover. De toolbox werkt vanuit de minimum standaard transparantie. Waar de minimum standaard aangeeft op welke onderdelen van MVO informatie wordt verwacht, geeft de toolbox de mogelijkheid om die informatie in rapportvorm weer te geven.

MEETLAT

De meetlat helpt je om te weten waar je staat op het gebied van MVO. Waar de minimum standaard transparantie bepaalt welke informatie wordt gevraagd laat de meetlat zien hoe goed je bezig bent. Het doel van de meetlat is om aan de hand van de bedrijfsinformatie te bepalen hoe goed de organisatie bezig is op het gebied van impact en MVO organisatie.

CONTACT

Stichting MVO-Register

Rijnzathe 34

3454 PV Utrecht

+ 31 (0)88 004 77 50

info@mvo-register.nl

  • LinkedIn
  • Twitter