Geregistreerde adviseurs

Stichting MVO-Register en onderstaande geregistreerde adviseurs hebben een gemeenschappelijk doel: het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij bedrijven. De geregistreerde adviseurs adviseren bedrijven omtrent MVO strategie en implementatie, certificatie en verslaglegging. 

De adviesbureaus gemarkeerd met * zijn getraind in de tooling van het MVO-Register.

B+E Consultants*

B+E consultants begeleidt en adviseert bedrijven succesvol bij het opzetten, verbeteren en onderhouden van bedrijfsmanagementsystemen op het gebied van diverse normen. B+E consultants maakt het implementeren van (management)systemen een leuk en innoverend traject met blijvende meerwaarde voor alle stakeholders. Wij zijn vooral actief bij het midden- & kleinbedrijf in met name Zuid-Holland en Brabant. 

Specialisatie:

 • Kwaliteit

 • Veiligheid

 • Milieu

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Informatiebeveiliging

Logo_BE.png

Bedrijfsadvies*

Wij adviseren en ondersteunen sinds 1992 individuele bedrijven en ondernemersverenigingen. Duurzaamheid, en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn vervlochten met onze advies-werkzaamheden.
Het is een manier van denken die wij al vele jaren beheersen en toepassen.
Wij zijn gevestigd in Alphen aan den Rijn en beschouwen de Randstad als ons werkgebied.

Specialisatie:

 • Opzetten, implementeren en toetsen van managementsystemen (o.a. ISO 9001/14001/45001)

 • Kwantificeren van milieubelasting van bedrijfsvoering (o.a. CO2-prestatieladder, CO2-footprint)

 • Compliance controles

 • Uitvoeren van RI&E’s en blootstellingsonderzoeken

Bedrijfsadvies_logo_2010.jpg

De Duurzame adviseurs*

Duurzaamheidsadvies voor bedrijven en overheden. Alles op het gebied van certificeren en rapporteren over CO2 reductie, energie reductie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder één dak.

Specialisatie

 • CO2-Prestatieladder voor bedrijven en overheden

 • MVO beleid en jaarverslagen 

 • Energie: EED en Informatieplicht energiebesparing

DeDuurzameAdviseurs.png

Hedgehog Company*

Onze ambitie is om bij te dragen aan de wereldwijde reis naar een duurzame toekomst, op een zo groot mogelijke manier. Wij gaan met iedere client een persoonlijke relatie aan om u te ondersteunen, en we laten u pas met rust wanneer u tevreden bent. 

Specialisatie:

 • Stakeholder management

 • Duurzame strategie ondersteuning

 • Circulaire economie

 • Berekenen van uw 'footprint'
   

HHcompany.png

Rodenburg & Van der Hoeven*

Rodenburg & Van der Hoeven is een adviesbureau dat organisaties begeleidt bij het implementeren en in stand houden van managementsystemen, gebaseerd op verschillende certificatieschema’s. Ons bedrijf is voornamelijk actief bij het midden- & kleinbedrijf in omgeving van Noord-Holland. 

Specialisatie:

 • ISO 9001

 • VCA

 • CO2 Prestatieladder

 • ISO 14001

RDBRG&VDHVN.png