top of page

Wat zijn de 7 MVO thema's?

BEHOORLIJK BESTUUR

Een heldere beslisstructuur voor beleid en aanpak van duurzaamheidsthema's.

MENSENRECHTEN

Respecteren, beschermen en realiseren van de fundamentele rechten van de mens.

ARBEID

Transparantie over milieuprestaties en maatregelen voor verbetering.

MILEU

Respecteren, beschermen en realiseren van de fundamentele rechten van de mens.

EERLIJKE ZAKEN

CONSUMENTEN

Eerlijk zaken doen binnen je bedrijf en de waardeketen.

Eerlijke en adequate informatie aan gebruikers over je producten en/of dienstverlening.Eerlijke en adequate informatie aan gebruikers over je producten en/of dienstverlening.

MAATSCHAPPIJ

Betrokken bij en bijdragen aan de samenleving.

bottom of page