top of page

Zes redenen waarom je nu moet beginnen aan MVO

1. Betere financiële prestaties

Men leeft vaak in de veronderstelling dat MVO extra geld kost. Het tegendeel is waar. Verschillende onderzoeken tonen aan dat er een positieve link is tussen MVO en winst. Voorbeeld: AEX-genoteerde bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen presteren 30% beter op de beurs dan ondernemingen die dat niet doen (onderzoek VBDO, 2016).

2. Gemotiveerd personeel

Veel potentiële medewerkers voelen zich aangetrokken tot bedrijven die duurzaam ondernemen (McGlone, 2011).Voorbeeld: voor millennials is het MVO beleid medebepalend om te kiezen voor een bedrijf. Zo zien we dat grote, maar niet duurzame bedrijven niet langer meer de favoriete werkgever van studenten zijn en dat toptalent deze bedrijven steeds vaker links laten liggen om voor een duurzamere werkgever te werken.

3. Tevreden klanten

We zien dat consumenten zich wereldwijd persoonlijk verantwoordelijk voelen om sociale- en milieukwesties aan te pakken. Hierbij kiezen zij steeds vaker (84%) voor bedrijven die zich voor MVO inzetten (Cone Communications/Ebiquity Global CSR Study, 2015).Voorbeeld: de slaafvrije chocolade van Tony Chocolonely heeft een marktaandeel van 16,7% gerealiseerd in een industrie die verzadigd leek te zijn.

4. Goed voor de reputatie

Reputatie is een belangrijk goed en wordt gezien als een belangrijk competitief voordeel (Deephouse, 2000). MVO beïnvloedt simpelweg de reputatie van een organisatie, ten goede of ten kwade. Een goede reputatie draagt bij aan positieve publiciteit.Voorbeeld: Dieselgate schandaal waarbij dieselmotoren met behulp van software alleen aan milieueisen voldeden als de wagen werd getest heeft duizenden ontevreden relaties opgeleverd en hoge kosten voor recall en het afkopen van rechtszaken.

5. Transparentie wordt verwacht (of zelfs geëist)

Buiten het feit dat MVO heel veel voordelen oplevert, is er nog steeds een groep organisaties die niets of weinig doet aan MVO. Van steeds meer organisaties wordt echter wel verwacht dat zij transparant zijn of worden over hun MVO prestaties.Voorbeeld: De Nederlandse overheid koopt per jaar voor ongeveer €73,3 mld in en heeft daarmee een behoorlijke impact op milieu en sociale aspecten. Leveranciers spelen een belangrijke rol in het halen van de opgestelde MVI doelstellingen van de overheid.

6. Omdat het zo hoort

Veel organisaties doen aan MVO omdat het zo hoort of omdat dit al is ingebed in de bedrijfsstrategie. Ethische motieven spelen hierbij de voornaamste rol.Voorbeeld: We zien vaak dat MVO goed is ingebed bij familiebedrijven. Dit type bedrijf bekommert zich vaak al decennia lang over toekomstige generaties. Voor hun de ‘normaalste zaak van de wereld’, maar door het transparant te maken wordt het ook een ‘unique selling point’.

bottom of page