top of page

Athlon stroopt de mouwen op voor verkeersveiligheid

Athlon Nederland werkt al jaren aan het verduurzamen van mobiliteit. Naast de versnelde elektrificatie van het eigen wagenpark van medewerkers en die bij klanten, richt Athlon zich steeds nadrukkelijker op het verhogen van de verkeersveiligheid. Want veilige verkeersdeelname, is bij verduurzaming van mobiliteit minstens zo belangrijk als het beschikbaar stellen van duurzame (elektrische) voertuigen. Gedrag veranderen vraagt om een doordachte aanpak en laagdrempelige oplossingen, zodat het nieuwe en veilige (reis)gedrag ook echt geborgd wordt.


Athlon voelt zich met ruim 100.000 voertuigen in Nederland verantwoordelijk om mobiliteit versneld te verduurzamen en de verkeersveiligheid te verhogen. Een veel gehoorde opmerking is dat het verduurzamen van mobiliteit eenvoudig te organiseren is door het beschikbaar stellen van elektrische voertuigen. Dit is te kort door de bocht. De manier waarop voertuigen gebruikt worden maakt namelijk ook een groot verschil. Het verhogen van de verkeersveiligheid is een voorbeeld waarmee mobiliteit ook snel duurzamer wordt.


Verkeersveiligheid

Samen met Veilig Verkeer Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MonoZakelijk) stroopt Athlon de mouwen op om klanten te helpen. Athlon ontwikkelde een online long life learning programma, waarmee medewerkers van Athlon-klanten continu bijgeschoold worden op het gebied van verkeersveiligheid. Want hoe veiliger de verkeersdeelname is, hoe minder ongelukken en menselijk leed. Naast traditionele modules over verkeersregels en –inzichten, worden ook leermodules over het effect van voldoende slaap en stress behandeld en wordt er uitgelegd hoe je de meeste actieradius haalt uit je elektrische auto. Al eerder stelde Athlon de module ‘omgaan met afleiding in het verkeer’ voor heel Nederland beschikbaar, zodat een bijdrage werd geleverd aan het grotere belang in heel Nederland.


Daarnaast stonden de afgelopen jaren verschillende Athlon vrijwilligers voor de klas om een gastles over verkeersveiligheid te geven. Hiermee wil Athlon een impactvolle bijdrage leveren in alle delen van de samenleving. Dit vrijwilligersinitiatief wordt in 2021 nog groter opgepakt, zodat er meer mensen bereikt worden met hun missie om Nederland veiliger te maken.


Duurzame en Veilige mobiliteit

Om klanten te helpen ontwikkelde Athlon een 5 stappenplan naar Duurzame en Veilige mobiliteit. Het 5 stappenplan helpt organisaties om reisgedrag duurzaam te veranderen en verkeersveiligheid te verhogen. De eerste stap in dit stappenplan begint met de vraag of er die dag überhaupt gereisd moet worden. Het online- en thuiswerken is ook door corona in een stroomversnelling geraakt en het blijkt dat we niet persé elke dag hoeven te reizen. Zo is elke niet-gereden kilometer de meest duurzame kilometer! Stap 2 stelt de vraag of de auto eigenlijk op dat moment wel het beste vervoersmiddel is, of er die dag ook op de fiets of met het OV gereisd kan worden. En áls er dan een auto gebruikt moet worden, laat dat dan een elektrische zijn (stap 3).

Een belangrijke stap is stap 4: Verkeersveiligheid! Als je deelneemt aan het verkeer, laat je dan helpen om dit zo veilig mogelijk te doen. Verschillende oplossingen, zoals Athlon e-Driver en SafeDrivePod maken het gemakkelijk om mee te doen. Als laatste stap wordt voorgesteld om de CO2-uitstoot die alsnog veroorzaakt is gecertificeerd te compenseren.


Minder ongelukken, minder schade

Athlon kiest voor het investeren in veiligheid en voorkomt daarmee onnodige schadekosten en menselijk leed. In 2020 kregen accountmanagers een training over Verkeersveiligheid, over het maatschappelijk belang van verkeersveiligheid én hebben zij een rijtraining gehad. Met een professionele rij-instructeur in de eigen auto die direct terugkoppeling gaf over het rijgedrag en tips over wat goed ging en wat anders kon.


Meer samenwerken met klanten

Doordat Athlon gedragsverandering en verhogen van verkeersveiligheid op de strategische agenda van klanten zet, spreken zij bij klanten en prospects steeds vaker met HR, CSR en Directie over dit thema. Het gesprek gaat vaker over hoe je invulling geeft aan goed werkgeverschap.

Verkeersveiligheid is een belangrijk en vaak nog onderbelicht onderwerp bij werkgevers. Athlon wil samen met haar partners zoals Veilig Verkeer Nederland de verkeersveiligheid in Nederland verhogen. Hierdoor ontstaat een intensieve samenwerking met klanten en vinden steeds meer organisaties de weg naar Athlon om samen aan de slag te gaan om mobiliteit duurzamer en veiliger te maken. Zo kan Athlon samen met haar klanten werken aan een gemeenschappelijk doel: Nederland schoner en veiliger maken!

Hall of Fame

In de duurzame Hall of Fame van het MVO-Register worden bedrijven opgenomen die laten zien dat duurzaamheid prima samen gaat met een gezonde bedrijfsvoering. De beste voorbeelden uit het register worden geselecteerd voor de Hall of Fame en ontvangen hiervoor een oorkonde. Deze duurzame koplopers fungeren als wegbereiders voor andere bedrijven die duurzame producten, diensten of waardeketen willen ontwikkelen.


Comentarios


bottom of page