top of page

ETP: koploper op het gebied van verantwoorde arbeidsomstandigheden in de textielketen

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de textielketen is één van de vier pijlers in het MVO Beleid van ETP. Ruim 72% van de geproduceerde bedrijfskleding van ETP (Emergo Textile Projects) voldoet aan de eisen van BSCI. Een geweldige prestatie! ETP is in haar 4e lidmaatschapsjaar van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel beoordeeld met een score van 74%, ruim boven de benodigde score van 70%.


Transparantie in de textielketen

ETP heeft in de afgelopen jaren flinke stappen gezet in het verduurzamen van haar bedrijfskledingcollecties en haar bedrijfsvoering. Om mogelijke negatieve risico’s van haar handelen in kaart te brengen en deze te verminderen is het essentieel te weten waar de kleding precies wordt geproduceerd. ETP heeft haar uitgebreide netwerk van fabrikanten goed in kaart. Het zijn fabrikanten waar ETP rechtstreeks mee samenwerkt en door de veelal langdurige samenwerking is er sprake van partnership. Covid-19 heeft een grote impact op fabrikanten en ETP helpt hen waar mogelijk.


Verbeteren arbeidsomstandigheden

ETP is lid van Amfori en daarmee tevens verbonden aan BSCI, dat als doel heeft om de arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen te verbeteren. ETP heeft de BSCI gedragscode geïmplementeerd in haar inkoopbeleid en heeft in 2019 haar Code of Conduct verder uitgediept in een RBC (Responsible Business Conduct). Hiermee creëert ETP duidelijkheid in de verwachtingen die zij stelt aan haar leveranciers en vraagt zij feedback over haar inkoopbeleid. De verbeterplannen die volgen uit een audit worden door de productmanagers van ETP samen met de fabrikant besproken en gemonitord. De productmanagers zijn actief betrokken bij BSCI, de SER en branchevereniging Modint om hun kennis hierin te vergroten. Het is een gezamenlijke passie van de medewerkers van ETP om hieraan bij te dragen.


De fabrikanten van ETP zien de urgentie van dit onderwerp en werken actief mee aan de audits en gaan aan de slag met de verbeterplannen. Dat is te zien aan het percentage: in 2019 was 72% van de productie afkomstig uit een fabriek die de arbeidsomstandigheden goed voor elkaar heeft. In 2016 werd er veel minder ge-audit waardoor dat percentage slechts 13% was.


Als strategisch partner fungeert ETP als verlengstuk in de corporate identity van haar klant. Deze klant wil graag realisaties uitdragen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en daarin draagt een verantwoord geproduceerd product bij. ETP versterkt hiermee haar partnership met de klant en daarmee ook haar concurrentiepositie.


Over ETP

ETP realiseert al ruim 25 jaar mooie en bijzondere bedrijfskledingcollecties: onderscheidend, kwalitatief hoogwaardig, zowel in product als in service vanuit de organisatie. Custom made bedrijfskleding, specifiek voor elke klant ontworpen en geproduceerd. De ontwikkelingen in duurzaamheid volgen elkaar snel op. ETP maakt o.a. gebruik van RFID technologie in haar kleding en er zijn volledig circulaire producten: deze kledingstukken worden na gebruik en inname weer opnieuw gerecycled tot hetzelfde product. Dit is uniek in de markt en wordt onder andere toegepast in de nieuwe duurzame collectie voor de ABN Amro medewerkers – ‘Greene Future’ – die dit jaar wordt uitgerold.

Foto: TUI


Hall of Fame

In de duurzame Hall of Fame van het MVO-Register worden bedrijven opgenomen die laten zien dat duurzaamheid prima samen gaat met een gezonde bedrijfsvoering. De beste voorbeelden uit het register worden geselecteerd voor de Hall of Fame en ontvangen hiervoor een oorkonde. Deze duurzame koplopers fungeren als wegbereiders voor andere bedrijven die duurzame producten, diensten of waardeketen willen ontwikkelen.


Comments


bottom of page