top of page

Tweetal Belevingscatering

Met een SROI percentage van 6% geeft Tweetal Business Catering invulling aan het creëren voor werk voor kwetsbare groepen door samen te werken met alle betrokken partijen. Kandidaten worden opgeleid middels de Academy en begeleid naar een volgende stap in hun carrière. Concrete invulling van het SROI-programma's bestaat uit: creëren van een arbeidsplaats, kandidaat baanvaardig maken, arbeidsfit houden, gekwalificeerd de kaartenbak in en tenslotte uitstroom intern of naar externe bedrijven of organisaties. Dit en meer in het vernieuwde MVO rapport van Tweetal in het MVO-Register.


Kommentare


bottom of page