WAT IS MVO?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO helpt bedrijven om te bouwen aan een solide toekomst. Een bedrijf dat zich richt op toekomstbestendigheid en haar horizon verlegt van kwartaalcijfers naar continuïteit in de komende 10 jaar doet automatisch al heel veel aan MVO.

 

MVO gaat niet alleen over het afdekken van risico’s. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen die winst voor mens, maatschappij en milieu combineren.

De aanpak van het MVO-Register sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO26000, de sustainable development goals van de Verenigde Naties, GRI en AA1000. Het MVO-Register biedt een geavanceerde aanpak om MVO te implementeren. Centraal in onze aanpak staan de MVO principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO 26000.

BEHOORLIJK BESTUUR

Een heldere beslisstructuur voor beleid en aanpak van duurzaamheidsthema's.

MENSENRECHTEN

Respecteren, beschermen en realiseren van de fundamentele rechten van de mens.

ARBEID

Een gezonde arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers.

MILIEU

Transparantie over milieuprestaties en maatregelen voor verbetering.

EERLIJKE ZAKEN

Eerlijk zaken doen binnen je bedrijf en de waardeketen.

CONSUMENTEN

Eerlijke en adequate informatie aan gebruikers over je producten en/of dienstverlening.

MAATSCHAPPIJ

Betrokken bij en bijdragen aan de samenleving.

NIEUW MET MVO? 
START EENVOUDIG AAN DE HAND VAN DE VOLGENDE STAPPEN

1.
BEPAAL RELEVANTE MVO THEMA'S 

Maak gebruik van de gratis TIM-kaarten in de bibliotheek van het register. Hierin staan de belangrijkste MVO onderwerpen voor jouw sector.

2.
BEPAAL WAT JE AL DOET.

Je doet vaak al meer dan je denkt. Ontdek je MVO activiteiten en gebruik de toolbox om informatie te ordenen.

3.
BEPAAL EN SCHRIJF JE MVO VERHAAL

Ieder bedrijf is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Gebruik de toolbox en stel een MVO rapport samen waarin je dit gaat vertellen.

4.
BEPAAL WAAR JE STAAT

Het is voor bedrijven lastig in te schatten hoe 'goed' ze het doen op het gebied van MVO. Vraag een beoordeling aan en ontvang een MVO scorecard.

Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO, een hulpmiddel voor bedrijven, die uitlegt wat MVO is en hoe het in de praktijk gebracht kan worden. De richtlijn is door alle soorten organisaties te gebruiken, ongeacht grootte, locatie of sector. Als ‘richtlijn’ bevat deze ISO standaard geen specifieke eisen en kan het dus niet worden gebruikt voor het certificeren van MVO.

 

ISO 26000 geeft handvatten om bedrijven te ondersteunen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 'op maat' in te vullen. ISO 26000 geeft antwoord op het wat en hoe van MVO. De richtlijn geeft duidelijke definities van MVO en duurzame ontwikkeling.

 
iStock-841876416.jpg

HET IS EENVOUDIG OM TE STARTEN ÉN GRATIS

+ 31 (0)88 004 77 50

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Rijnzathe 34, 3454 PV Utrecht