top of page

10 tips voor een krachtige MVO Strategie


MVO wordt veelal geassocieerd met de 3P’s: People, Planet Profit. Deze drie in balans brengen zorgt voor een duurzame winstgevende bedrijfsvoering die maatschappelijke steun geniet. Leuk die drie P’s, maar wat zijn nu die MVO onderwerpen die jou gaan helpen om te blijven groeien? Daar zijn verschillende systemen voor (SDG’s, ISO 26000, GRI, etc.), maar het belangrijkste is en blijft om scherp te analyseren wat jouw ‘stakeholders‘ nu eigenlijk van jou verwachten. 10 tips…


1. Weet wat je klanten doen aan MVO

Als je weet wat je klanten doen aan MVO, leer je ook hoe je kunt aansluiten bij hun MVO programma. Je zou zelfs kunnen proberen producten of diensten te verzinnen die het MVO programma van je klant kan versterken. Als je klant inclusiviteit belangrijk vindt zou je kunnen laten zien hoe jij hier in je dienstverlening rekening mee houdt, of als klimaat belangrijk is zou je kunnen laten zien hoe je met jouw dienst hun energierekening kan verlagen.


2. Weet wat de consument wil

Afhankelijk van waar je je bevindt in de keten zijn klanten er wel of niet al aan toe om over MVO na te denken. Je krijgt een beter beeld van wat jouw klanten in de toekomst willen als je doordenkt naar de eindgebruiker in de keten.


3. Maak je waardeketen inzichtelijk

Als je wilt bepalen wat je MVO prioriteiten zouden moeten zijn, moet je eerst weten welke onderwerpen van belang zijn. Het begint met het inventariseren van je waardeketen: waar loopt jouw waardeketen naar toe en welke MVO risico’s brengt dat met zich mee. Tot slot vraag je jezelf af wat er gebeurt met jouw product als het bij jouw klant aan het einde van zijn leven komt. Met de waardeketen in de hand analyseer je alle MVO thema’s.


4. Weet wat je medewerkers belangrijk vinden

Tegenwoordig willen je medewerkers zien wat je doet aan MVO, anders willen ze niet meer bij je werken. Inventariseren wat zij belangrijk vinden en hen betrekken bij de ontwikkeling is vandaag de dag een ‘must’. Je krijgt tegenwoordig geen talent meer binnen als je geen rekening houdt met je eigen mensen.


5. Weet wat je concurrenten doen

Als je wilt groeien moet je weten wat je concurrenten doen, ook op MVO gebied. Je moet jezelf kunnen differentiëren in de markt. Het bestuderen van de proposities van jouw concullega’s stelt je in staat goede ideeën te oogsten, maar vooral ook om te weten hoe jij anders kan zijn.


6. Weet wie je andere ‘stakeholders’ zijn

Naast klanten, concurrenten en medewerkers kunnen er andere partijen zijn die iets vinden van jouw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan banken en andere geldverstrekkers die MVO steeds belangrijker vinden, overheden en beleidsmakers of omwonenden. Neem in je analyse ook mee wat hun behoeftes zijn om maximale maatschappelijk steun te verdienen.


7. Bepaal jouw MVO risico’s

Nu je weet wat er speelt in jouw keten en wat je belangrijkste belanghebbenden verwachten, kun je bepalen welke MVO onderwerpen bij verwaarlozing voor je bedrijf een risico vormen. Deze moeten natuurlijk in ieder geval nadruk krijgen in jouw MVO strategie en verder uitgewerkt worden (zie ook tip 9).

8. Maak een materialiteitsanalyse

In een materialiteitsanalyse zet je per MVO onderwerp jouw eigen belang uit tegen het belang dat jouw omgeving hecht aan de verschillende mogelijke MVO onderwerpen. Rechtsboven in de matrix ontstaat een beeld van de belangrijkste onderwerpen waar je een business case voor hebt maar waar ook je stakeholders blij van worden. Dit zijn de win-win onderwerpen (zie ook tip 9).


9. Plan-Do-Check-Act (PDCA)

De belangrijkste MVO onderwerpen moeten verder uitgewerkt worden. Hier kun je een PDCA structuur voor gebruiken.


  • Stel je ambitie per MVO onderwerp vast

  • Vertaal de ambitie in een concrete doelstelling(en) met tijdpad

  • Stel (waar relevant) beleid op

  • Ontwikkel passende maatregelen bij je MVO programma

  • Stel KPI’s op om de voortgang te kunnen meten

  • Evalueer de voortgang minimaal jaarlijks, maar liever nog maandelijks

  • Stel verbeterplannen op als je vindt dat het vooruit moet


10. Heb geduld

Een gedegen MVO strategie helpt jouw bedrijf om (financieel) gezonder en sterker te worden. Wees wel geduldig, want het duurt minimaal 2 tot 3 jaar voordat je dit daadwerkelijk gaat voelen en vruchten ervan meetbaar zijn geworden.


Samengevat

De tips laten een aantal bronnen zien die je kunt gebruiken als input voor jouw strategie. Vanuit deze bronnen kun je evalueren wat ‘materieel’ is voor jouw bedrijf en je ambitie, en een MVO-programma verder uitwerken. Je bedrijf zal er sterker uitkomen.


Word toekomstbestendig!

Onderzoek wijst uit dat bedrijven die hun MVO strategie op orde hebben beter presteren dan bedrijven die dit achterwege laten. Begin vandaag met je MVO strategie en word toekomstbestendig!

Comments


bottom of page