top of page

3 onmisbare lessen van Prinsjesdag


Een week na Prinsjesdag weten we weer waar we aan toe zijn. Nederland heeft kennisgenomen van de kabinetsplannen voor het jaar 2022. De een gaat erop vooruit en de ander erop achteruit. Ondanks de demissionaire status van het Kabinet en de beperkte uitwerking van de plannen kunnen we 3 onmisbare lessen trekken uit Prinsjesdag.


1. Wees niet demissionair

De troonrede van dit jaar bestond voornamelijk uit een jaarsamenvatting zoals we die kennen van de kersttoespraak van de Koning. Het was weinig inhoudelijk en concrete plannen waren nog ver te zoeken. Het is op een pijnlijke manier duidelijk geworden hoe belangrijk het is om een goed en stevig mandaat te hebben om effectief te kunnen opereren.


Wees daarom niet demissionair. Laat je niet verleiden tot het optuigen van een lege huls. Vraag om een concreet mandaat voor MVO en werk stap voor stap aan de uitvoering van plannen die relevant zijn en het verschil maken. Verlaag de drempel voor de directie en kom tot een volmondig ‘ja’ door de verwachtingen van de stakeholders goed te articuleren. De invloed van stakeholders is niet gering. Dit zijn juist de prikkels die doorslaggevend zijn!


2. Put your money where your mouth is

Begrotingen zeggen veel. Je zou zelfs kunnen stellen dat in begrotingen de ware aard van een organisatie naar boven komt. De ambities en prioriteiten worden duidelijk in de allocatie van financiële middelen. Een toename van investeringen geeft aan dat iets belangrijk wordt geacht voor de toekomst van de organisatie.


Er is een positieve trend. De investeringen van bedrijven in de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen toe. Dit geeft aan dat steeds meer bedrijven de daad bij het woord voegen en geld vrijmaken voor MVO. Maatschappelijke verslaglegging is misschien wel een van de beste indicatoren dat een organisatie streeft naar MVO volwassenheid. Een meer gelijke verdeling van resources tussen maatschappelijke en financiële verslaglegging onderstreept dit.


3. De Gouden Koets is niet meer

Oude tradities kunnen veranderen! De Gouden Koets staat vandaag de dag in een ander daglicht dan in de tijd dat het als een geschenk werd gegeven door de bevolking van Amsterdam. De controverse heeft ertoe geleid dat de koets momenteel niet in gebruik is, maar tentoongesteld staat in het Amsterdam Museum.


Jouw stem telt. We zien dat de controverse rondom de Gouden Koets tot stand gekomen is door Kamervragen van slechts twee leden van de Tweede Kamer. Spreek daarom jouw verwachtingen uit. Laat horen wat je vindt wat niet meer kan anno 2021. Of beter gezegd uit wat je vindt wat wel zou moeten gebeuren. Veranderingen zijn soms dichterbij dan je denkt.


Conclusie

Organisaties die MVO echt belangrijk vinden tonen dit in hun uitgaven en het verstrekte mandaat om MVO vorm te geven. Is dit nog niet op orde in jouw organisatie? Weet dat jouw stem telt!


Comentários


bottom of page