top of page

6 tips voor meer purpose & performance (in de organisatie)

Er zijn bedrijven waarbij je het gevoel hebt dat alles klopt. Deze bedrijven hebben een gemeenschappelijke deler. ‘Purpose’. Purpose is op zowel individueel- als organisatieniveau op orde. De voordelen van purpose-driven organisaties zijn evident. Ze presteren beter, zijn innovatiever en kennen meer loyaliteit bij klanten en onder het personeel. In deze blog lees je hoe je meer purpose-driven kunt worden.


1. Benut het grote potentieel aan ‘purpose’ kansen

We laten te veel kansen liggen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 28% van de medewerkers hun eigen baan betekenisvol vindt en zich verbonden voelt met de purpose van de organisatie. En slechts 36% vindt alleen de inhoud van hun eigen baan betekenisvol.


Dat verdient expliciete aandacht. Ook in jouw organisatie! Onderzoek hoe het in jouw organisatie zit en benut het potentieel. Dit kun je bijvoorbeeld doen met de HeartWork scan.

Zo krijg je meer grip op de purpose kansen in jouw organisatie.


2. Schep een klimaat waarin ‘purpose’ ervaren kan worden

Ervaringen zijn super krachtig. Ze blijven levendiger en prominenter in onze herinnering. Wil je werken vanuit een inspirerend hoger doel of purpose? Schep dan een klimaat waarin ‘purpose’ ervaren kan worden op het werk (door zoveel mogelijk teamleden).


De kansen voor het ervaren van zingeving liggen op twee niveaus. (1) je kunt zingeving ervaren omdat je werk inhoudelijk interessant en zinvol is of (2) via de organisatie waarvoor je werkt. Je voelt je geïnspireerd door het hogere organisatiedoel.


3. Verklein de purpose gap

Er is een groot purpose gap tussen management en medewerkers. C-level Management en Managers voelen zich bijna twee keer zo vaak ‘verbonden’ met hun organisatie purpose dan medewerkers. Ze worden geïnspireerd door het doel van hun organisatie, ervaren hun eigen rol als betekenisvol, terwijl medewerkers hierin achterblijven.


Organisaties die werkelijk purpose-driven zijn kennen een veel kleinere purpose gap. Pak daarom de gap aan. Geef de medewerkers de kans om de purpose van de organisatie te ervaren en te doorleven.


4. Betrek medewerkers bij purpose creatie

Alleen communicatie over purpose is niet voldoende. Communicatie ‘an sich’ brengt geen purpose. Purpose creatie vergt tijd en aandacht om te kunnen verbinden met medewerkers in de organisatie. Betrek medewerkers bij de dialoog over purpose in de organisatie. Ga vooral niet te snel en neem de tijd om de juiste context te creëren.

5. Veranker purpose in de organisatie

Het is belangrijk om purpose te verankeren in de organisatie. Zonder verankering geen resultaat. Maar hoe doe je dat zonder contraproductief te zijn?

Laat de organisatiesystemen meegroeien en zorg ervoor dat ze niet in de weg zitten! Denk hierbij aan het borgen van de purpose in de HR-processen en in de jaarplannen. Creëer een duidelijk en concreet handelingsperspectief voor medewerkers. Nodig hen uit om te experimenteren in een beschermde omgeving om te leren wat in de weg zit voordat je het breed uitrolt naar de organisatie.


6. Creëer informele leiders

Medewerkers hebben behoefte aan leiders die het purpose van hun organisatie uitdragen en hier actief naar handelen. Leiders die niet primair georiënteerd zijn op winst. Geef informele leiders de ruimte om hun eigen purpose te leren kennen en help hen met kennis en vaardigheden om dit uit te dragen en anderen mee te nemen.


Conclusie

Er zijn goede (bedrijfs)argumenten om purpose-driven te willen zijn. Door goed de kansen te identificeren en sensitief te handelen naar de behoeften van medewerkers en de organisatie is purpose & performance direct binnen bereik.

Comments


bottom of page