top of page

Arbeidsparticipatie: cashcow of molensteen?

Steeds meer klanten stellen eisen aan arbeidsparticipatie, inclusief ondernemen, social return on investment, etc. Vooral bij (semi-)overheden worden deze eisen zo hard gesteld dat je eigenlijk geen aanbestedingen meer kunt winnen zonder dat je het goed geregeld hebt. Maar wat is het eigenlijk? Over wie hebben we het dan? Hoe kom je aan die mensen? En het belangrijkst: Wat heb je er eigenlijk aan? In deze blog een korte review.

Afstand tot de arbeidsmarkt: zorgen voor mensen met minder kansen

De gebruikte termen arbeidsparticipatie, inclusiviteit of social return komen eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die het moeilijker hebben om aan een baan te komen dan anderen. Denk aan gehandicapten of 55-plussers. Het uitgangspunt is dat het zorgen voor deze mensen onderdeel is van onze maatschappelijke plicht.

In sommige bedrijfstakken is arbeidsparticipatie logisch en deden we het eigenlijk al jaren (zonder het zo te noemen), bijvoorbeeld de schoonmaak of catering. In onze ervaring kan arbeidsparticipatie iets opleveren in bijna elke bedrijfstak.


Doelgroepen

Maar over wie gaat het dan precies? Dat is eigenlijk best lastig. En tegelijkertijd kun je het op je vingers natellen. Als je een medewerker of relatie helpt waarvan je zelf kan inschatten dat die persoon niet makkelijk aan een baan zal komen dan werk je eigenlijk al in de gedachte van arbeidsparticipatie. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) bevat een formele doelgroep definitie. Samengevat gaat het om mensen met SW indicatie, die onder de WWB/IOAW/IOAZ vallen, NUGgers, WAO/WIA/WAZ en Wajong, personen uit speciaal onderwijs VSO of PRO, en meer. Er zijn ook doelgroepen die deels mee kunnen tellen, bijvoorbeeld iemand die langer dan 6 maanden een WW-uitkering heeft ontvangen. In het verlengde hiervan kun je ook nog denken aan mensen met een vluchtelingenstatus of het bieden van leerervaringsplekken en stages. Best ingewikkeld dus…


Hoe vind je deze mensen?

Natuurlijk is het UWV bron nummer 1, maar er zijn ook andere initiatieven die je snel en efficiënt kunnen helpen. Bijvoorbeeld Greenfox, WIZZR of Leger des Heils 50|50. We hebben zelf ooit een IT-er gevonden via het UAF. Zij waren heel gewillig om te helpen en hadden ook een mooi aanbod hoog opgeleide kandi-daten.


Cashcow

Veel bedrijven zien arbeidsparticipatie als een last. Weer zo’n molensteen om mijn nek waar ik aan moet voldoen om kans te maken op een aanbesteding. Maar bij de juiste aanpak biedt arbeidsparticipatie juist kansen!

  • Een groot postbedrijf, waarvan wij de naam niet noemen, past arbeidsparticipatie toe in de sorteercentra. Deze mensen zijn trots op hun baan, doen hun werk heel secuur en misschien wel beter dan hun voorgangers zonder indicatie. Als klap op de vuurpijl blijken de personeelskosten lager dan voorheen, mede vanwege subsidies die het UWV veelal verstrekt op het zorgen voor deze mensen.

  • Een groot bouwbedrijf schreef in op een aanbesteding om in huishoudens nieuwe meters te plaatsen en maakte hierbij de belofte van 20-30% arbeidsparticipatie. Toen men de aanbesteding won zat men in eerste instantie met de handen in het haar omdat veelal de technisch opgeleide mensen die meters moesten gaan plaatsen. Tot men ontdekte dat de voorlichting vooraf en de uitleg erna al gauw 20-30% van het werk was. Daar vonden ze een geschikte deelnemer voor tussen de voorgestelde arbeidsparticipanten en ook zaten er zelfs deelnemers tussen die geschikt bleken om door te stromen naar de monteursopleiding.

  • Hiervoor noemden we al dat wij een programmeur bij ons hebben gehad gevlucht uit Iran. Knap genoeg deed hij zijn hele sollicitatiegesprek in het Nederlands. Wij kregen een medior voor de prijs van een junior en na twee jaar kon hij doorstromen naar een volwaardige baan. Dom genoeg waren wij vergeten subsidie aan te vragen bij het UWV.


Arbeidsparticipatie organiseren in vijf stappen

  1. Bepaal welke doelgroep bij jouw bedrijfsvoering past, welke taken kunnen de verschillende doelgroepen binnen jouw bedrijf uitvoeren?

  2. Inventariseer welke begeleiding je kunt geven en of dit past binnen jouw bedrijfsstructuur.

  3. Ga in gesprek met het UWV of een van de genoemde instanties en selecteer de eerste kandidaat.

  4. Maak snel zichtbaar dat je aan arbeidsparticipatie doet, bijvoorbeeld op internet. En bereid een template tekst voor die je kunt gebruiken in aanbestedingen.

  5. Leer van de eerste ervaringen en bouw het aantal arbeidsparticipanten in je bedrijf verder uit.


BEGIN VANDAAG

Begin vandaag nog met bovenstaande stappen en neem voor vragen en/of meer informatie contact op met het sociale werkbedrijf bij jou in de gemeente.
Comments


bottom of page