Heigo Nederland

Heigo is deelnemer in een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid die een convenant zijn overeengekomen over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Door middel van het SER Convenant Duurzame Kleding en Textiel bundelen zij krachten om gezamenlijk te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Dit en meer in het vernieuwde MVO rapport van Heigo in het MVO-Register.