top of page

Donkergroen

Het nieuwe rapport van Donkergroen laat zien dat er wederom hoog wordt ingezet op social return, veiligheid en klimaat, maar er is meer. Het afgelopen jaar heeft Donkergroen haar visie aanzienlijk gewijzigd. Zoals Donkergroen zelf zegt: “Wij zijn bezig te veranderen van een groenbedrijf naar een groen bedrijf. We willen 100% duurzaam worden.” Dat resulteert in het MVO register in een sterke ambitie en commitment op de gebieden van duurzame onkruidbestrijding, beplanting, en bemesting, waterhuishouding, circulaire economie en duurzaam inkopen. Succes komend jaar!

Comments


bottom of page