top of page

Thuis werken? – privéleven in de waagschaal!

De term duurzaamheid wordt vaak al snel geassocieerd met milieugerelateerde onderwerpen. Maar duurzaamheid betekent ook: goed voor je eigen medewerkers zorgen. Een steeds vaker gehoorde uitdaging is bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé, zeker in deze tijden dat er veel thuisgewerkt wordt en er veel gevraagd wordt van de medewerkers. Maar hoe pak je als bedrijf zo’n uitdaging gestructureerd aan? En hoe weet je wanneer je het goed doet? Werk-privé balans De tijd dat men nog exact van half 9 tot 5 aanwezig moest zijn op de werkplek is in veel sectoren verleden tijd, zeker nu in tijden van Corona. Het ‘nieuwe werken’ is ervoor in de plaats gekomen. Je verstrekt als bedrijf een laptop, telefoon en flexibele werktijden en de medewerker bepaalt vervolgens zelf hoe de dag wordt ingedeeld. Handig toch? De valkuil is echter dat steeds meer medewerkers worstelen met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Ze krijgen het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn, ze krijgen ook ’s avonds nog e-mails en staan altijd ‘aan’. Het gevolg is dat de betreffende persoon veel tegelijk aan het hoofd heeft, daardoor stress ervaart en zich uiteindelijk misschien zelfs ziekmeldt. Plan-Do-Check-Act Medewerkers kunnen zelf een aantal zaken ondernemen om een gezonde balans te bewaken of een verstoorde balans te verhelpen. Maar als bedrijf hoef je dit zeker niet aan de medewerker alleen over te laten. Er liggen juist bij bedrijven zelf mogelijkheden om medewerkers daarin ondersteuning te bieden. Zo geeft het ene bedrijf workshops mindfulness en zet het andere bedrijf ‘people managers’ in. Kantar bijvoorbeeld stelt medewerkers structureel in staat gedeeltelijk thuis te werken middels thuiswerksoftware en kent variabele werktijden. Van belang is dat je moet weten hoe je dit gestructureerd aanpakt in plaats van aan symptoombestrijding te doen en, zeer belangrijk, hoe je dit monitort. Dan heb je het over ambities stellen, KPI’s formuleren, monitoren en reflecteren. In een medewerkerstevredenheidsonderzoek kun je meer aandacht besteden aan de monitoring van de balans werk-privé. Oftewel; een manier vinden om te kunnen meten of je goed bezig bent, of dat er een tandje extra bij moet. Net als in je milieusysteem of je leveranciersbeoordeling. Heb je ook behoefte aan ondersteuning bij het gestructureerd aanpakken van MVO uitdagingen? En een manier om te monitoren en bij te sturen waar nodig? En ben je eigenlijk ook wel benieuwd hoe Kantar of andere bedrijven met MVO uitdagingen omgaan? Kijk dan naar de MVO voorbeelden in het MVO-Register.


Commentaires


bottom of page