top of page

Vier stappen om als MKB-er bezig te gaan met de SDG’s van de VN

Draag ook bij aan de UN Sustainable Development Goals (SDG’s)!

Het MKB heeft een enorme impact, het MKB beslaat namelijk 71% van de totale Nederlandse economie. Ben jij als ondernemer al bekend met de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG’s en welke dat zijn voor jouw bedrijf? En wat doe je daaraan in je organisatie? Zo maar een paar vragen die je binnenkort zou kunnen krijgen.


Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de MKB-ondernemers niet precies weet wat deze doelen zijn, of zelfs geen enkel idee hebben. Vier stappen om dit te gaan veranderen:

Stap 1: Begrijp de SDG’s

De SDG’s zijn doelstellingen voor 2030 voor het creëren van een schone, eerlijke en toekomstbestendige wereld. Maar welke zijn er? Wat wordt er van je verwacht? Antwoorden op deze vragen vormen het beginsel.

Stap 2: 17 SDG’s?!? Dat is wel heel veel!

Veel doelen, maar lang niet alles is relevant voor jouw organisatie. Kijk naar welke impact jouw bedrijf heeft op deze doelen. Zodra daar een relevante positieve of een negatieve impact is of zal zijn, dan is het een doelstelling waar je als MKB-er aan bij kan bijdragen. Samen kunnen we dan deze in kaart brengen en prioriteren.


Stap 3: Eigen doelstellingen

Van Sustainable Development Goal naar een doel voor mijn bedrijf. De kunst is om eigen smart doelstellingen te ontwikkelen in lijn met de SDGs. Ingewikkeld? Nee. Deze liggen vaak veel meer voor de hand dan je denkt. Stichting MVO-Register ondersteunt de SDG’s en heeft daarom voor alle bedrijfstakken naast een TIM-kaart ook een SDG-kaart beschikbaar gemaakt. Laten de TIM-kaarten voor iedere bedrijfstak zien welke MVO onderwerpen het meest relevant zijn, de SDG-kaarten maken inzichtelijk hoe organisaties met hun MVO prestaties bij kunnen dragen aan de SDG’s. Per bedrijfstak is aangegeven waar de belangrijkste kansen liggen. De SDG-kaarten zijn te vinden in de library van het MVO-Register.


Stap 4: Communiceer resultaten

Uit onderzoek blijkt ook dat van de 250 grootste corporaties ter wereld, 93% rapporteert over de eigen duurzaamheidsprestaties en de impact die ze daar mee hebben. Open en eerlijke informatie over de voortgang van de doelen is niet alleen belangrijk voor jouw bedrijf zelf, maar ook voor partners en andere belanghebbenden. Er zijn diverse manieren om hierover te communiceren, een voorbeeld hiervan is middels een MVO rapport in het MVO-Register. Lees meer hierover op onze website.


Wil je op de hoogte blijven, omtrend SDG en andere duurzaamheidsonderwerpen, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via info@mvo-register.nl.

Comments


bottom of page