top of page

Xerox steekt met kop en schouders uit boven de andere multifunctionals

Op basis van de benchmark voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor multifunctionals, uitgevoerd door Stichting MVO-Register onder vier grote leveranciers van multifunctionele printers, is Xerox aangewezen als MVO koploper. Binnen deze benchmark zijn vier bedrijven vergeleken: Konica Minolta, Canon, Ricoh en Xerox. Xerox scoorde op alle onderdelen gelijkwaardig of hoger dan de andere leveranciers van multifunctionele printers: transparanter, met meer impact en geborgd in management-systemen. Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van de TIM Methodiek van Stichting MVO-Register. TIM staat voor Transparantie, Impact en MVO-management. En dit zijn dan ook de hoofdonderdelen die worden beoordeeld.

Transparantie De beoordeling op transparantie bestaat uit drie onderdelen: volledigheid (rapporteert men over alle onderwerpen die je zou verwachten), zekerheid (wordt de informatie op een of meerdere manieren extern getoetst) en actualiteit (hoe oud is de informatie). Alle bedrijven scoorden goed op volledigheid en actualiteit. Xerox scoorde beduidend hoger op de zekerheid van de informatie. Impact Om te bepalen of de maatregelen die bedrijven nemen daadwerkelijk voor een positieve impact zorgen, wordt een aantal onderdelen beoordeeld. Deze verschillen per bedrijfstak. Voor multifunctionals is gekeken naar maar liefst 11 verschillende MVO-aspecten: Mens: werk voor kwetsbare groepen, gezondheid en veiligheid op het werk, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel, gegevensbescherming. Milieu: milieuvervuiling door productie, product- en verpakkingsafval, circulaire economie, reductie energie gebruik en groene energie, energie-efficiënte elektronica. Keten: duurzaam inkopen in het algemeen en aanvullend herkomst van producten met conflictmineralen. Xerox behaalde bij 8 van de 11 MVO aspecten de volle score waar collegabedrijven op maximaal 1 onderwerp de volle score behaalden. Ook voor de drie overige onderwerpen scoorde Xerox goed en hoger dan de concurrenten.

MVO Management Voor het onderwerp MVO management zijn 8 onderwerpen beoordeeld: De kwaliteit van de MVO verklaring en de gedragscode, de MVO aanpak (duidelijk PDCA-cycli), de impactanalyse en materialiteit, stakeholder management, MVO in management systemen, due diligence (analyse van de eigen keten) en behoorlijk bestuur. Opnieuw bleek dat Xerox op alle onderwerpen hoger scoorde en behaalde men op 5 van de 8 onderwerpen de volle score. Wij feliciteren Xerox met deze geweldige prestatie!


Wilt u meer weten over het MVO programma van Xerox corporation klik dan hier om het MVO rapport in het MVO-Register te lezen.

Comments


bottom of page