top of page

3 essentiële stappen om beter te scoren met MVO

Wanneer ben je nou goed bezig met MVO? Dit is een vraag die ons veel wordt gesteld. En een vraag die je op veel verschillende manieren kunt beantwoorden. In deze blog nemen we je mee in de drie essentiële stappen die je helpen om beter te scoren met MVO.


1. Verhoog je transparantie

Ik hoor het je haast denken: Hoe zorgt een verhoogde transparantie voor een betere MVO score? Veel bedrijven staan niet direct te springen van enthousiasme om hun transparantie van de maatschappelijke ‘footprint’ te verhogen. En geef ze eens ongelijk! Het verhogen van de transparantie kan aanvoelen als met de billen bloot gaan, zeker als de impact nog niet helemaal op het gewenste niveau is. Toch zijn er goede redenen om dit juist wel te willen.


Wellicht het belangrijkste argument is dat een bedrijf aantoont bereid te zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Juist het kwetsbaar opstellen door transparantie onderstreept de MVO volwassenheid. Het leidt tot verhoogde geloofwaardigheid en betrouwbaarheid.


Kun je je voorstellen hoe de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zou verbeteren als de organisatie van het WK voetbal zou rapporteren over het aantal doden die gevallen zijn tijdens de bouw van de infrastructuur in Qatar? Ondanks dat het de ernst van de situatie natuurlijk niet verandert, kan het een eerste stap zijn om de zweem van onverantwoordelijk bestuur die nu over de organisatie heerst weg te nemen.


Dit is de reden dat marktpartijen ervoor kiezen om transparantie te waarderen los van de voortgang van de impact. Het toont de intentie om verantwoordelijkheid te willen nemen. Transparantie moet niet uitnodigen tot een afrekening, maar dient juist beloond te worden!


2.Verbeter je impact

Impact kopen, impact investeren, impact subsidies, impact ontwikkeling, de hele wereld wil impact maken. Het lijkt wel een mode woord en daar zijn wij helemaal niet vies van! Wel hebben wij een mening over wat goede impact is en hoe je jouw impact (score) kunt verbeteren.


Veel bedrijven starten met een vorm van selectieve impact. Het laaghangende fruit dat commercieel gezien makkelijk uit te buiten is. Dit is mooi om te zien en geeft bedrijven een eerste impuls om aan de slag te gaan met het creëren van impact. Bedrijven die impact verder ontwikkelen pakken ook de hete hangijzers aan. Zij identificeren de meest relevante impactgebieden en gaan voor de ‘extra mile’.


Een mooi voorbeeld van zo’n heet hangijzer is het terugdringen van medicijnresten in het afvalwater zoals beschreven staat in de Green Deal Duurzame Zorg. Er worden nu pilots gedaan met het inzamelen van plaszakken na CT scans. De gebruikte röntgencontrast-middelen breken heel moeilijk af in het oppervlaktewater en zijn dus zeer schadelijk. Op deze manier voorkomt het milieuschade. Een helse opgave welke bij realisatie leidt tot heel veel positieve impact.


Om de maximale waardering te krijgen voor het realiseren van impact is het belangrijk goed te onderbouwen waarom de gerealiseerde impact relevant is. De TIM-kaarten kunnen hierbij in de eerste fasen een belangrijke tool zijn. Laat de impact binnen de relevante impactgebieden groeien en breidt eventueel het aantal impactgebieden uit.


3. Manage je impact

Niets is erger dan impact die met de tijd vervliegt omdat die niet goed geborgd is in de organisatie. Manage daarom je impact actief zodat je er zeker van bent dat je niet alleen nu maar ook in de toekomst impact blijft genereren.


Formuleer concrete doelen en leg de behaalde resultaten (KPI’s) vast. Neem de organisatie mee, mobiliseer de collega’s die MVO een warm hart toedragen en verzamel ideeën in alle lagen van de organisatie. Een bottom-up benadering is een zeer effectieve manier om de impact in de toekomst te blijven waarborgen.


Een slimme manier om MVO te managen is door gebruik te maken van goede tooling. Zo bespaar je met je team tijd in de realisatie van de doelen (waaronder certificeringen) en voorkom je gedoe in zelfgemaakte systemen. Het MVO-Register bevat (gratis) tooling die je kunt gebruiken om MVO systeemonafhankelijk te managen.


Om goed te scoren op MVO management is het tonen van het managementsysteem en de onderbouwing van de keuzes key. Bedrijven die dit goed op orde hebben, hebben aangetoond MVO zo belangrijk te vinden dat het geïntegreerd is in de interne managementprocessen. Deze borging is exact de reden waarom deze bedrijven goed scoren op MVO management.


Team up to TIM up

Verhoog je transparantie, verbeter je impact en manage je impact zijn alle drie belangrijk. Ze hebben afzonderlijk waarde en tezamen nog veel meer. Analyseer met je team wat je kunt verbeteren aan elk van de drie elementen van TIM om nog beter te scoren met MVO. Let’s TIM up.


Welke uitdagingen kom jij tegen bij het beter scoren met MVO? Deel het met ons in de commentbox hieronder.


Comentários


bottom of page